Så fungerar det

Smidigt

Du väljer själv från vilka av de anslutna myndigheterna, kommunerna och företagen du vill ha digital post, utan att du behöver kontakta dem.

Miljövänligt

När du använder Digimail är du med och bidrar till minskad miljöpåverkan. Detta tack vare mindre pappersförbrukning och färre transporter.

Gratis

Digimail är gratis och utan reklam. Precis som med traditionell papperspost är det avsändaren som betalar ”frimärket”.

Säkert

Brev med känslig information kräver BankID (mobilt eller på fil)  för att öppnas. Alla brev lagras krypterade på säkerhetsklassade servrar i Sverige.