Om oss

Vilka står bakom Digimail?

Digimail tillhandahålls av Bring, en av nordens största postföretag. Vi har delat ut vanlig papperspost i Sverige i drygt 20 år. Breven du får i Digimail är samma brev som du annars skulle fått i din vanliga brevlåda, från våra eller Postens brevbärare.
2008 tog vi steget och blev världens första klimatneutrala postdistributör. Vi redovisar sedan dess årligen hur vi arbetar med hållbarhet och våra åtgärder för att ständigt förbättra oss inom detta viktiga område. Digimail är ett viktigt led i detta arbete.

Hållbarhetsperspektivet är integrerat i allt vi gör.  För oss är det en självklarhet att ett hållbart företag agerar ekonomiskt försvarbart, socialt ansvarsfullt och miljömässigt riktigt.

Läs gärna vår Hållbarhetsredovisning för att få veta mer om oss och hur vi arbetar

http://hallbarhet.citymail.se/