Frågor & Svar

Vem kan använda Digimail?

Alla myndiga personer som fyllt 18 år och som har ett svenskt personnummer samt e-legitimation. Dessutom erbjuds en företagstjänst för alla företag som är registrerade aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag samt ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar. För enskilda bolag använd brevlådan för privatpersoner.

Vad är Digimail? Hur skiljer den sig från vanlig e-post?

Digimail är kopplad till ditt personnummer. Genom att verifiera din identitet med e-legitimation vet Digimail att du är du och att breven hamnar rätt. Digimail följer dig hela livet om du vill, oavsett om du flyttar eller byter e-postadress.

Till skillnad från e-post uppfyller Digimail mycket högt ställda säkerhetskrav. Den är anpassad för post som idag skickas från företag, myndigheter och kommuner på papper hem till din vanliga brevlåda. Observera att det bara är företag och offentliga verksamheter som du är kund hos som kan skicka post till dig.

Är Digimail säkert? Hur skyddas min information?

Alla brev lagras krypterade på säkerhetsklassade servrar i Sverige. Brev som kan innehålla känslig information kräver BankID för att öppnas. Vi hanterar din personliga information enligt personuppgiftslagen (PUL) och ingen obehörig får tillgång till dom. Varken vi som tillhandahåller Digimail eller nån annan, har någon insyn i din privata brevlåda.

Svenska staten har godkänt den höga säkerheten vilket gör att känslig post från företag, myndigheter och kommuner får distribueras via Digimail. Digimail uppfyller även de högt ställda kraven från VISA och Mastercard enligt säkerhetsstandarden PCI DSS level 1, som innebär att betalkortsuppgifter får lagras.

 

Hur ansluter jag mig till Digimail?

Det är enkelt. Ladda bara ner Digimail-appen till din mobil eller surfplatta från AppStore eller Google Play. Du kan även ansluta dig via dator på digimail.se

Vilken e-legitimation stödjer Digimail?

Digimail stödjer både Bankid i datorn (sk. Bankid på fil) samt mobilt Bankid.

Kan jag ha flera olika brevlådor?

Som privatperson kan du bara ha en aktiv brevlåda för mottagande av digital post från myndigheter och kommuner. Men som företagare kan du ha fler än en brevlåda. En för privat och en för ditt/dina företag.

Varför får jag papperspost från myndigheter och företag trots att jag har en digital brevlåda?

Alla myndigheter och företag är ännu inte anslutna till tjänsten. De flesta har som mål att så fort det är möjligt att ha all post digitalt.

Hur vet jag om jag fått ett nytt brev i Digimail?

Om du vill kan du få en notis när ett nytt brev landat i din Digimail. Om du har laddat ner Digimail-appen skickar vi en push-notis till din smartphone/läsplatta. Om du inte har appen skickar vi istället notisen via e-post.

Vad kostar Digimail?

Det är gratis att ansluta sig och använda Digimail. Precis som med traditionell papperspost är det avsändaren som betalar ”frimärket”.

 

Hur fungerar Digimails företagsbrevlåda?

Digimail finns i två olika versioner. En för privatpersoner och enskilda bolag, en för aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar. För att registrera en företagsbrevlåda kräver vi att du är behörig firmatecknare. Har ett företag flera firmatecknare behöver samtliga skriva under genom att logga in i Digimail och signera. När alla firmatecknare har signerat registreras din brevlåda och den blir aktiv.

Hur aktiveras min företagsbrevlåda?

Vill du sätta upp och aktivera en Digimail företagsbrevlåda behöver du vara behörig firmatecknare i bolaget. Har du ej ensamrätt att teckna bolagets firma behöver övriga firmatecknare logga in och signera med sitt bank ID för att aktivera företagsbrevlådan.

Kan jag ge en annan person rätt att hantera min företagsbrevlåda?

Du kan ge andra med ett svenskt personnummer rätt att hantera din brevlåda. Personen kan göra det mesta utom att dela ut rätten att hantera brevlådan (däremot kan personen dela ut rätten att läsa brev i brevlådan) samt ändra saker som rör din profil. Möjligheten att läsa brev i Digimail accepteras genom den e-post som mottagaren får till den adress du anger. Du kan alltid ta bort rättigheterna för de tillagda personerna.

Vilka får jag brev ifrån till min företagsbrevlåda?

Du kommer att få brev i från olika myndigheter (till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, CSN, Exportkreditnämnden, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Statens tjänstepensionsverk, Trafikverket, Transportstyrelsen, Tullverket) Listan utökas kontinuerligt.

Kan jag dela rättigheter för min Digimail företagsbrevlåda till någon annan inom företaget?

Detta beror på hur företaget är registrerat hos Bolagsverket men finns flera behöriga firmatecknare så kan alla dessa dela ut rätt att läsa och hantera brevlådan.

Jag är inte behörig firmatecknare men behöver ta del av brev visst bolags brevlåda.

För att ta del av brev i Digimail brevlåda måste en behörig firmatecknare ge dig rätt att läsa meddelanden. Dessa rättigheter anger firmatecknaren i under inställningar.

Varför kan jag inte längre läsa breven i företagets brevlåda?

Till exempel kan firmateckningsrätten för bolaget förändrats, då kan också tillgängligheten till brevlådan förändras. Behöver du fortsatta läsrättigheter kontakta firmatecknare.

Hur avslutar jag Digimail?

Du kan när som helst sluta att ta emot din post digitalt via Digimail genom att klicka på knappen ”Avsluta” under inställningarna i din Digimail. Tänk bara på att spara eventuella brev som du vill behålla, innan du avslutar din Digimail.
För att fullfölja avregistreringen krävs att du inte loggar in på 7 dagar. Detta är en säkerhetsåtgärd för de där fall man glömt spara ner de viktiga breven.

Efter några dagar kommer du få vanlig papperspost hem till brevlådan igen.

Kan jag få min e-post till Digimail?

Nej, du kan inte få e-post skickat till din Digimail.

Kan jag ha både Digimail och e-faktura samtidigt?

Ja, du kan få e-fakturor till din internetbank och ändå ha Digimail. Om du föredrar att få alla fakturor till din Digimail ber vi dig kontakta det aktuella företaget och ange Digimail som din digitala brevlåda. Detta kräver att avsändaren också är ansluten till Digimail – så avsluta inte en e-faktura innan du säkert vet att avsändaren kan skicka fakturan till din Digimail.

Jag har anslutit mig till Digimail men får inte min post dit. Varför då?

Alla som skickar post har inte anslutit sig till Digimail ännu. Om du fortfarande får papperspost från en ansluten avsändare kan det bero på att de inte har digitaliserat just det brevflödet. Skicka gärna e-post till info@digimail.se om vilka brevflöden du skulle vilja få i din Digimail, så ska vi försöka hjälpa till.

Vilka avsändare kan skicka min post till Digimail?

Du kan få brev från alla myndigheter och kommuner som är anslutna till ”Mina meddelanden” samt från de företag och organisationer som skickar via Digimail. Av de anslutna väljer själv från vilka du vill ha digital post.

 

Hur vet avsändaren att jag har Digimail?

Avsändare som vill skicka post till din digitala brevlåda kontrollerar på elektronisk väg med oss på Bring Citymail vilka mottagare som har aktiverat Digimail. Därefter skickar de breven digitalt till oss och anger med hjälp av personnummer vilken mottagare som ska ha vilket brev.

Kan jag bestämma vilka som får skicka post till min Digimail?

Ja, du kan själv välja från vilka av de uppkopplade företag, myndigheter och kommunerna, som du vill motta digital post.
Antalet anslutna avsändare avsändare ökar hela tiden och blir fler då övergången till digital postdistribution har påbörjats av flera företag, myndigheter och kommuner.

 

Kan jag bestämma vilka som inte får skicka post till min Digimail?

Alla avsändare som skickat post till dig via Digimail visas i en lista. Om du vill kan du blockera enskilda avsändare från att skicka brev till din Digimail. Detta gör du under inställningar –> avsändare, i din Digimail.

Hur laddar jag upp dokument i min Digimail?

Med Digimail Plus kan du ladda upp och arkivera egna dokument i din Digimail.

För att ladda upp filer:
Skapa ett e-postmeddelande och bifoga PDF-filen från din “vanliga” e-post.
Skicka meddelandet till den egna Digimailadressen. Den består av 10 siffror (xxxxxxxxxx@digimail.se) som du själv väljer när du skaffar Digimail Plus. 

Dokumentet som du skickar in till din Digimail hamnar i mappen “Egna dokument”.

 

 

Vad betyder det om jag får ett kuvert med ett hänglås?

Vissa brev som innehåller känslig information eller värdehandlingar är låsta och kan bara öppnas med e-legitimation. Det är avsändaren som bestämmer om Digimail ska förse kuvertet med ett hänglås.

Jag vill få tillbaka ett brev som raderats. Går det?

Nej, brev som du har tagit bort går inte att få tillbaka. Vi ber dig istället att kontakta avsändaren för att se om de kan skicka brevet till dig igen.

Vad händer med Digimailkontot när någon avlider?

Vid dödsfall kan dödsboet få tillgång till den avlidnes Digimail genom ett så kallat Vårdnadsintyg. Kontakta oss via e-post på support@digimail.se så hjälper vi dig.